FIBREX HELLAS

Το σύστημα CBF THERMO-ANAKLASIS αποτελεί μία εγγυημένα αποδοτική και εύκολα εφαρμόσιμη ολοκληρωμένη λύση, που προσφέρει η fibrex για την ανακαίνηση παλαιών κατασκευών και τη βέλτιστη θερμομόνωση νέων.
01
02
03
04
05
06
07
08
 

 Περιγραφή CBF THERMO-ANAKLASIS


Η θερμοπρόσοψη CBF THERMO-ANAKLASIS είναι ένα σύγχρονο σύστημα θερμομόνωσης, που περιβάλλει το κέλυφος του ήδη υπάρχοντος ή του καινούριου κτηρίου.
Σε νέα κτήρια κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η προστασία του φέροντος οργανισμού από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών. Η θερμοπρόσοψη CBF THERMO-ANAKLASIS, δημιουργεί μία ενιαία θερμοανακλαστική επιφάνεια, η οποία προστατεύει το σύνολο του κελύφους του κτηρίου (φέροντας οργανισμός και πλήρωση).
Η μέθοδος αυτή εκμηδενίζει τις θερμικές απώλειες (θερμογέφυρες) και αυξάνει υπέρμετρα τη θερμική αντίσταση του κτηρίου, μέσω της ανάκλασης.
Παράλληλα πετυχαίνει εξοικονόμηση έως 65% της ενέργειας που απαιτείται για την θέρμανση και το δροσισμό μιας κατοικίας χωρίς θερμομόνωση, με αντίστοιχη εξοικονόμηση του κόστους των ενεργειακών δαπανών.


Σύνθεση CBF THERMO-ANAKLASIS

1. Χαμηλής εκπομπής φύλλο 99,9% καθαρού αλουμινίου τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο φύλλα 100% κλειστών κυψελίδων πολυαιθυλενίου στις οποίες βρίσκεται στατικός εγκλωβισμένος αέρας: Concrete Barrier Foil (CBF), της fibrex. [ASTM C 1224 | Rvalue: 1,76 m².K/W | πάχος: 8mm]

2. Eιδική αυτοκόλλητη ταινία από καθαρό αλουμίνιο: RFOIL TAPE της fibrex, για τη συγκόλληση των ενώσεων και τη δημιουργία μίας ενιαίας θερμοανακλαστικής επιφάνειας.

3. Πλαστικά βύσματα (7mm ή 9mm) στερέωσης θερμοανακλαστικού υλικού (CBF).

4. Ανοξείδωτο Νευρομετάλ (Ζ 230-231), εφαπτόμενο στο CBF, για τη θωράκιση του συστήματος.

5. Σοβάς βασικής στρώσης Fibrex 750 (τσιμεντοειδής), που αποτελεί την ιδανική επιφάνεια για την επίστρωση των έτοιμων σοβάδων.

6. Κόλλα ακρυλική Fibrex Extra 300 (λευκή)

7. Υαλόπλεγμα λευκό 160 gr/m2. Έτσι, εξομαλύνονται πλήρως τυχόν ανωμαλίες που έχουν δημιουργηθεί στην επιφάνεια του χοντρού σοβά, ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή αποκτά την επιθυμητή ελαστικότητα.

8. Σοβάς τελικής στρώσης Fibrex 800 (Τσιμεντοειδής, ρητινούχος, υδαταπωθητικός κατάλληλος και για παραθαλάσσιο περιβάλλον, με λεία (Fine) ή αδρή [Décor) επιφάνεια, σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες)

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο σχετικό φυλλάδιο.

 

Πλεονεκτήματα  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τα θερμικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ανακλαστικών θερμομονωτικών υλικών είναι αξιοσημείωτα:

  

 • Το χειμώνα μειώνονται οι θερμικές απώλειες των κτηρίων, ενώ το καλοκαίρι μειώνονται σημαντικά τα θερμικά κέρδη από τον ήλιο.
 • Η απόδοση των υλικών της ανακλαστικής θερμομόνωσης αυξάνεται όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας είναι ακραίες (καλοκαίρι / χειμώνα).
 • Σε σχέση με τα προϊόντα της συμβατικής μόνωσης, που εμφανίζουν σχετικά σταθερή μονωτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, η μεταβολή της θερμομονωτικής τους συμπεριφοράς είναι ανάλογη της επιβολής φορτίου και αυξάνουν τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες όσο αυξάνονται τα φορτία.
 • Έχουν 98% Ανακλαστικότητα: μειώνουν το κόστος ενέργειας ψύξης / Θέρμανσης.
 • Τα προϊόντα της συμβατικής μόνωσης είναι αποτελεσματικά ενάντια στην μεταφορά και στην επαγωγή , δεν έχουν καμία επίδραση στη μεταφορά θερμότητας από ακτινοβολία, η οποία αποτελεί το 90% της συνολικής θερμότητας  σε μια τυπική μεσογειακή κατασκευή.
 • Μέσω της συμβατικής θερμομόνωσης διαφεύγει το 92% της ακτινοβόλου θερμότητας ενώ αντίθετα με την ανακλαστική θερμομόνωση μόνο το 2%.
 • Τα προϊόντα της fibrex δεν επηρεάζονται από την υγρασία ή τη συμπύκνωση.
 • Τα υλικά ανακλαστικής θερμομόνωσης μειώνουν το πάχος της τοιχοποιίας κατά 10%.
 • Είναι εύκολα στη χρήση και την εγκατάσταση.
 • Είναι πραγματικά ασυναγώνιστα: δε θα καταρρεύσουν, δε θα συμπιεστούν ή θα αποσυντεθούν στο πέρασμα του χρόνου.
 • Δεν επιτρέπουν να δημιουργηθεί περιβάλλον για μικρόβια, βακτήρια ή μικροοργανισμούς.
 • Είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

 

Πλεονεκτήματα  CBF THERMO-ANAKLASIS

 

 • 65% εξοικονόμηση της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας κατοικίας χωρίς θερμομόνωση με αντίστοιχη εξοικονόμηση του κόστους των ενεργειακών δαπανών.
 • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του κτηρίου και κατ’ επέκταση των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτό.
 • Σε νέα κτήρια, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προστασία του φέροντος οργανισμού από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών. Η θερμοπρόσοψη CBF THERMO-ANAKLASIS, δημιουργεί μία ενιαία ανακλαστική επιφάνεια, η οποία προστατεύει το σύνολο του κελύφους του κτηρίου (φέροντας οργανισμός και πλήρωση), αποτρέποντας από οποιαδήποτε δημιουργία θερμογέφυρας.
 • Αμβλύνει τις έντονες διαφορές θερμοκρασίας, εμποδίζοντας έτσι την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας.
 • Το CBF έχει μεγάλη ελαστικότητα, οπότε δε ρηγματώνει το εξωτερικό επίχρισμα, αλλά συνεργάζεται τέλεια μαζί του.
 • Αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο και ασφαλή τρόπο εξωτερικής θερμομόνωσης για την ανακαίνιση υπαρχόντων κτηρίων και την αποκατάσταση διατηρητέων. Η έλλειψη χώρου λόγω μικρών υπαρχόντων μπαλκονιών αλλά και η άλλοτε απαγορευτική γειτνίαση με απαιτητικούς γείτονες, δεν αποτελούν πλέον εμπόδια για την εφαρμογή θερμοπρόσοψης. Το ολοκληρωμένο σύστημα CBF THERMO-ANAKLASIS σε μία τυπική εφαρμογή ανέρχεται στα 3cm, καθιστώντας το πάχος του συστήματος πραγματικά αμελητέο.
 • Προσφέρεται μεγάλη αρχιτεκτονική ελευθερία στον ιδιοκτήτη χάρη στο λεπτό πάχος της όλης εφαρμογής, (μόλις στα 3cm), καθώς και των εναλλακτικών που προσφέρονται στο τελικό επίχρισμα για τη βέλτιστη ποιότητα της όψης.
 • Συντελεστής Θερμοδιαπερατότητας σε ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης U=0.444W/m2*K. Θερμική Ακτινοβολία 0,98R (ASTM E-408).

 

 

 

 

 

Παράδειγμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας

 

p1

p2

Η εγγυημένα και αδιαμφισβήτητα υψηλή απόδοση του CBF ως Θερμομονωτικό- Θερμοανακλαστικό υλικό, η σκληρή και ανθεκτική τελική επιφάνεια με σοβά και ιδιαίτερα το πολύ λεπτό πάχος της όλης εφαρμογής (περίπου στα 3cm) καθιστούν το σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης CBF THERMO-ANAKLASIS την πιο ολοκληρωμένη και προσιτή λύση στη θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, στη σύγχρονη δόμηση.
 

Online

Έχουμε 46 επισκέπτες συνδεδεμένους

ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ